CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
[tintuc]
Khen ai khéo đặt huyện Thanh Chương
Thanh cao, dũng cảm chí kiên cường
Cách mạng mùa thu ghi lịch sử
Bảng vàng khoa cử ghép nên chương
Nâng cao dân trí giàu văn hoá
Ích nhà, mạnh nước đẹp quê hương
Truyền thống ngàn xưa tăng vẻ mới
Gương cao lồng lộng lý tưởng đời
Khắp nẻo phố phường trong cả nước
Đâu đâu cũng có gốc Thanh Chương ./.

[/tintuc]