CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
[tintuc]
Mình chưa trở lại Thanh Chương
Để ăn cơm nhút, cơm tương với Dùng
Nghe ai hát giữa thinh không
Nghĩa tình chắp nối nên dòng thơ quê

Lối mòn cỏ ướt ven đê
Ai còn khuya sớm đi về với ai
Chợ Dùng lắm củi nhiều khoai
Ai xuôi dưới Rộ để ai ngược Lường

Giận thì giận thương thì thương
Mái đầu điểm bạc lửa hương còn nồng
Hòn Ông, hòn Mụ còn không
Bến đò vực Quánh sâu nông còn bồi

Như là mới đó bạn ơi!
Ba mươi năm mấy lớp người đi qua
Bạn còn chờ dưới gốc đa
Đò ơi thêm khách để ta về Dùng

Cầu treo ai bắc qua sông
Để ta dan díu với Dùng người ơi!

[/tintuc]